Prezes Zarządu

Alkeksander Palczewski – Prezes Zarządu Fundacji.
.