Komisje stypendialne

Komisja ds. Stypendiów i Nagród

 • Barbara Piwowarczyk - Dyrektor Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej 
 • Teresa Starmach - członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie

Podkomisja ds. stypendium naukowego dla studentów

Podkomisja ds. stypendium artystycznego dla uczniów i studentów

 • Lidia Jazgar - wokalistka zespołu Galicja, dziennikarka Radia Kraków

Podkomisja ds. stypendium sportowego dla uczniów i studentów

 • Grzegorz Sobczyk - Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Krakowie
 • Artur Pasek - Szkoła Podstawowa nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Krakowie

Podkomisja ds. stypendium stażowego, stypendium dla studentów podejmujących studia na kierunkach kluczowych oraz stypendium wyjazdowego dla studentów

 • Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie
 • Rafał Sułkowski - Prezes Zarządu Fundacji Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej

Podkomisja ds. stypendium wyjazdowego dla uczniów

 • Jacek Kaczor - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
 • Katarzyna Motyl - Zastępca Dyrektora Salezjańskiego Gimnazjum Publicznego w Krakowie
 • Marek Stępski - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
 • Jolanta Mączka- b. Dyrektor Kuratorium Oświaty w Krakowie

Podkomisja dla Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego

 • dr Aneta Ziółkowska - Prorektor ds. Kształcenia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr inż. Jan Sas - pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Podkomisja dla Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska

 • Robert Bażela – Kierownik Zespołu Analiz Technicznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Podkomisja dla Konkursu o Nagrodę HOCHTIEF POLSKA dla najlepszej pracy dyplomowej z zakresu budownictwa i architektury

Komisja Nagrody Jakości Nauczania Sapere Auso

 • Rafał Solecki – Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie
 • Dariusz Styrna - Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Barbara Dziwisz – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Lech Gawryłow – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie