Historia Fundacji

Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna została powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 28 lipca 2003 r. jako główny, finansowo-organizacyjny instrument realizacji polityki regionalnej w zakresie poprawy szans edukacyjnych młodzieży oraz promocji młodzieży szczególnie uzdolnionej. Fundusz założycielski Fundacji wniesiony przez Województwo Małopolskie stanowiła kwota pieniężna w wysokości 100.000,00 zł.

Po uzyskaniu wpisu do krajowego rejestru sądowego, Fundacja rozpoczęła formalną działalność w dniu 9 grudnia 2003 r. W lutym 2004 r. zakończył się proces kształtowania władz Fundacji, w szczególności Zarządu oraz Rady Fundacji, w skład której weszli przedstawiciele samorządu, Kościoła, krakowskiego środowiska akademickiego oraz firm, które udzieliły Fundacji wsparcia finansowego. W kwietniu 2005 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Na przestrzeni niespełna dziesięciu lat, Fundacja stworzyła wiodący w kraju regionalny program stypendialny, za co została nagrodzona w 2010 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Moje Stypendium uzyskując tytuł Laureata Konkursu DOBRE STYPENDIA 2010 w kategorii organizacji pozarządowych.

Mottem Fundacji stały się słowa: „sapere auso”, czyli temu, który odważył się być mądrym. Na życzenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zostały one wyryte na medalionie ku czci ks. Stanisława Konarskiego, twórcy i założyciela Collegium Nobilium w Warszawie.

Sentencja, będąca strawestowanym cytatem Horacego, pochodzącym z pierwszej księgi jego Listów, odzwierciedla esencję filozofii nazwanej przez samego myśliciela boską mądrością. 

Poucza ona, iż w młodości warto trudzić się nad zdobyciem kwalifikacji moralnych, intelektualnych oraz rozwijaniem pozytywnych cech charakteru, ponieważ to one właśnie pozwalają człowiekowi uniknąć złego postępowania oraz pomagają w osiągnięciu szczęścia.

Stypendia udzielane przez  Sapere Auso  skierowane są przede wszystkim do młodzieży uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie, mogącej pochwalić się szczególnymi osiągnięciami na polu działalności naukowej, kulturalnej, sportowej lub ekologicznej. Fundacja wspiera również uczniów i studentów pragnących poszerzać swe umiejętności na kursach specjalistycznych lub poprzez udział w międzynarodowych konkursach i konferencjach, a więc tych wszystkich, którzy zadają sobie trud bycia mądrymi.