1% Podatku

SAPERE AUSO Małopolska Fundacja Stypendialna wspiera najbardziej utalentowanych uczniów i studentów województwa małopolskiego.

Przez dwanaście lat funkcjonowania Fundacja stworzyła najlepszy w kraju regionalny system stypendialny i przez cały okres swej dotychczasowej działalności przyznała już niemal 2700 stypendiów na łączną kwotę sięgającą ponad 8.300.000 zł.
Jako organizacja non-profit Fundacja pozyskane fundusze przeznacza wyłącznie na działalność statutową.


Jak można nam pomóc?

Od kwietnia 2005 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu każdy podatnik może przekazać Fundacji 1% podatku należnego urzędowi skarbowemu. 

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji "Sapere Auso"?


Wystarczy wypełniając swoje roczne zeznanie podatkowe wpisać w wyznaczoną rubrykę dokładną nazwę Fundacji: 

 

SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna 
Numer wpisu do Krajowego Rejestru sądowego: 
0000182507 

 


Pamiętaj, przekazując 1% swojego podatku zostajesz fundatorem stypendium!