Władze fundacji

Zgromadzenie Fundatorów

  • Leszek Zegzda - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Rada Fundacji

  • Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego - Przewodniczący Rady

  • Prof. Franciszek Ziejka - Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa - Wiceprzewodniczący Rady

  • Prof. dr hab. Stanisław Andrzej Hodorowicz - były Rektor Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

  • dr Jan Pamuła - Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA

  • Małgorzata Mrugała - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Komisja ds. Stypendiów i Nagród

  • Barbara Piwowarczyk - Dyrektor Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie
  • Rafał Solecki -  Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.

Statut SAPERE AUSO - Małopolskiej Fundacji Stypendilanej


Nazwa 

Rozmiar

Statut_SA-MFS_2015.pdf  75.88 kB