Aplikacja stypendium


Nasza Fundacja obecnie prowadzi nabór na następujące konkursy i programy stypendialne:

  • Program Stypendialny SAPERE AUSO 2015/2016 (Ustala się termin składania wniosków stypendialnych dla uczniów na dzień 1 październikia 2015 r., a dla studentów na dzień 30 października 2015 r. Liczy się data wpływu poprawnego pod względem formalnym wniosku wraz załącznikami w formie drukowanej do Biura Fundacji.).

Złóż wniosek o stypendium w Programie Stypendialnym SAPERE AUSO 2015/2016.

 

  • Konkurs o Nagrodę Hochtief Polska S.A. (nabór wniosków trwa do dnia 30 października 2015 r.).

 

  • Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego (nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2015 r.).

 

  • Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska (nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2016 r.).

 

Szczegóły w zakładce Dokumenty.